Moopex-ilustrační foto

POLITIKA KVALITY

Jakost je faktorem konkurenceschopnosti a tím také úspěchu naší společnosti. Chceme zvyšovat podíl na trhu a být v segmentu naší působnosti oceňováni zákazníky výše než naše konkurence. Budujeme povědomí o značce a firmě, jako o seriozní a moderní společnosti se zaručenou kvalitou služeb a vysokým potenciálem výkonů.
Všichni zaměstnanci naší společnosti aplikují při práci následující zásady:
  • Každý zaměstnanec ovlivňuje kvalitu ve svém procesu a nese osobní odpovědnost za výsledky své práce. Management je odpovědný za odborný růst a motivaci všech zaměstnanců pro naplňování priorit kvality.
  • Chceme spokojené zákazníky. Měřítko naší kvality určuje zejména zákazník. Jeho hodnocení našich služeb je systematicky sledováno a je pro nás směrodatné.
  • Kvalitu výrobku a služeb zásadně ovlivňují vstupy materiálů a služeb. Chceme jen spolehlivé a kvalitní dodavatele. Úroveň dodavatelů systematicky sledujeme, vyhodnocujeme a pracujeme jen s těmi nejlepšími.
  • Systematicky zabraňujeme chybám a hledáme jejich příčiny. Každá neshoda musí projít procesem vyhodnocení a musí být stanoveny systémové změny zabraňující jejímu opakování.

Tyto zásady vyjadřují základní politiku kvality společnosti MOOPEX a.s. z hlediska výrobků a služeb.

K plnění této politiky vedení společnosti od svých zaměstnanců požaduje důsledné dodržování všech pravidel a postupů týkajících se v integrovaném systému řízení dané oblasti, zejména směrnice BOZP a dále odpovědnost a osobní aktivitu tak, aby byla minimalizovaná rizika ve vztahu ke zdraví a životům všech osob na pracovišti.

Ing. Martin Kubíček
Generální ředitel MOOPEX a.s.

 © Copyright 2005-2021 MOOPEX a.s.
1392912
Cesky