STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ ČINNOST

Inženýrské sítě
  • plynovody, regulační stanice
  • rozvody vody
  • kanalizace, gravitační i tlaková
  • teplovody v předizolovaném provedení

Technické zařízení budov

  • kotelny a výměníkové stanice
  • strojovny chladu
  • topné a chladící systémy v budovách
  • vzduchotechnika
  • zdravotní instalace
  • rozvody technických a medicinálních plynů
 © Copyright 2005-2021 MOOPEX a.s.
1392918
Cesky